Historická osobnost: Jiří z Poděbrad

read article Znejte svou vlast včetně osobností z české historie: Jiří z Poděbrad

Jiří z Poděbrad
ilustrační foto: pixabay.com – PublicDomainArchive

see more Jiří z Poděbrad byl posledním králem, který nepocházel z cizích dynastiií. Byl to král, který prosazoval svobodu náboženství, proto se mu také někdy říkalo „král dvojího lidu“.

continue reading V roce 1457 přijel Ladislav Pohrobek do Prahy, aby se zde oženil s francouzskou princeznou Magdalénou. Místo toho ale zemřel na leukémii, v té době si mysleli, že na otravu. Po Ladislavově smrti se v Uhrách stal králem Matyáš Hunyadi – řečený Korvín.

V Praze zvolen roku 1458 Jiří Poděbrad, přezdívaný jako „král dvojího lidu“ – katolíků i kališníků read more.

Před korunovací (provedenou uherskými katolickými biskupy) musel Jiří slíbit, že bude v Čechách potlačovat kacířství. Papež tím myslel, že má potlačit kališníky, Jičí z Poděbrad se domníval, že stačí potlačit pouze jiné sekty. V roce 1462 papež zrušil kompaktátu. Jiří proto navrhl vytvoření spolku panovníků k zajištění míru, směřovalo by proti Turkům a papeži. V čele měl být francouzský král. Ten to však odmítl.

Jiřího války s Matyášem Korvínem

Nový papež (Pavel II.) dal roku 1466 Jiřího do klatby, byl proto zbaven trůnu. Proti Jiřímu se postavila katolická šlechta v čele se Zdenkem ze Šternberka, křížovou výpravu proti Čechám začal uherský král Matyáš Korvín (bývalý Jiřího zeť).

V roce 1469 bylo vojsko Matyáše Korvína (v zimě) obklíčeno v údolí Doubravky v bitvě u Vilémova. Matyáš s armádou do zajetí. Jiří nechal Matyáše odejít na čestné slovo, za to, že se za něj přimluví u papeže.

Matyáš slovo nedodržel a dal se v Olomouci roku 1469 zvolit českým králem. Jiří pak odkázal svůj trůn tolerantnímu rodu Jagellonců please click for source.

read article Sám zemřel už v roce 1471.

Mohlo by vás zajímat

Přidejte odpověď