Pojistka na blbost aneb Chraňte se před škodami

Stále více zaměstnanců si sjednává tzv. pojistku „na blbost“, aby se chránila před osobním finančním krachem. Oficiální název zní POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU Z VÝKONU POVOLÁNÍ.

pojistka na blbost - rozbitý mobil
ilustrační foto: pixabay.com – ryanivy308

Účel pojistky

Tato pojistka zaměstnance ochrání v případě, kdy jeho chybou dojde k poškození majetku zaměstnavatele. Platí to i v případě, že škoda vznikla třetí osobě (zničení skladových zásob, poškození firemního vozidla při nehodě či chybně vystavená faktura).

Pojištění se vztahuje na škodu na movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu práce. Pojištění může pokrýt i škody vzniklé mimo území ČR (plnění je vždy vypláceno v českých korunách).

Proto by zaměstnanec měl zvážit sjednání této pojistky. Za pár „stovek“ měsíčně se chrání před náhradou škody dosahující i několik set tisíc korun. Obzvláště by to měli zvážit ti zaměstnanci, kteří manipulují s drahým zařízením, popřípadě využívají firemní majetek.

Některé pojišťovny dokonce nabízejí krytí i pro případ škod způsobených na zdraví či usmrcení, poškození (způsobené i neobratností) či zničení nějaké věci (finanční újma).

Vše však závisí na nabídkách jednotlivých pojišťoven. Tyto nabídky se různí. Pojistné smlouvy (podmínky) vždy definují, co je a není pojištěno.

Výjimky v pojistných podmínkách

Každá pojišťovna má ve svých pojistných podmínkách uvedeny určité výjimky. Tyto výjimky žadateli o náhradu škody neuzná. Nejčastěji se jedná o situace, kdy je škoda způsobena úmyslně, ztráta svěřených předmětů či manko (schodek) na svěřených hodnotách, mohou patřit do výjimek dané pojišťovny.

Za závažné pochybení (z pohledu pojišťovny) se též považuje vadná manuální práce při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích.

Většina pojišťoven rovněž nekryje škody vzniklé z krátkodobého pracovního poměru (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti).

Nárok zaměstnavatele

Zaměstnavatel má ze zákona nárok na náhradu vzniklé škody maximálně do výše 4,5 násobku průměrného měsíčního platu zaměstnance.

Kdo uplatňuje plnění

Náhrada škody pojišťovnou je určena výhradně pro zaměstnance. OSVČ sem nepatří a potřebují jiné pojištění. Poškozený (zaměstnavatel, třetí osoba) tedy musí nárokovat náhradu škody u viníka(zaměstnanec), a hlavně musí být schopen dokázat, že mu tato škoda byla způsobena (doklady, fotografii, svědci, atd.) Nárok u pojišťovny pak uplatňuje vždy viník, ne poškozený.

Pojistka „na blbost“ vás ochrání v okamžiku, kdy vaší vinou (nedopatřením, nepozorností či „hloupou chybou“ poškodíte majetek vašemu zaměstnavateli (nebo třetí osobě). Je snadnější investovat pár „stovek“ měsíčně do pojištění, než uhradit plnou výši škody z vlastní kapsy.

Mohlo by vás zajímat

Přidejte odpověď